- У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав: частина 3, статті 11. Закону України «Про судоустрії і статус суддів» -

субота, 24 березня 2018 р.

Максим Брейв: ФІЗИЧНА ОСОБА - ЦЕ МІГРАНТ

Майже всі громадяни України за власної згоди перейшли в правове поле мігрантів (фізичних осіб) отримавши індифікаційний код. Фізична особа - це людина за межами відносин з державою, тобто за кордоном.

- Так, що це громадян України мають за лохів?
- Нажаль, так.
Читайте закон про громадянство:
«Громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках;»
Хто ви в державі Україна? Робіть висновки.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -