- У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав: частина 3, статті 11. Закону України «Про судоустрії і статус суддів» -

четвер, 1 лютого 2018 р.

Заява-вимога про видачу стипендії готівкою

Заява-вимога видачі стипендії готівкою (не на пластикову картку)
 _______________
студент
тел.

З А Я В А

Я,
____________                                                                                            

студент    ________________________________________________________________
прошу Вас начислену мені стипендію видавати через касу.
         Обслуговування засобами банківської картки для мене неможливе з ряду поважних причин.
          Чинним законодавством  України не передбачена обов’язкова виплата стипендій чи інших платежів виключно через банківську картку.
         Згідно з ст.19 Конституції України, «ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».
Прошу здійснювати виплату мені стипендії через касу.
Дана заява є зверненням у розумінні Закону України «Про звернення громадян»  № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року.
         З повагою,
                                                                           Підпис
                                                                           ПІБ

__.____.201__ р.            

1 коментар:

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -