- У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав: частина 3, статті 11. Закону України «Про судоустрії і статус суддів» -

понеділок, 31 липня 2017 р.

Заява до комунальників або інших установ щодо заборони використання персональних даних – зразок

   Сьогодні, зі стовідсотковою впевненістю можна стверджувати, що разом із рейдерські захопленою нашою комунальною власністю, до рук шахраїв «перекачували» і цілі бази персональних даних громадян України.
   Більше того, зазначені бази даних, використовують і монополісти сумнівного (кіпрського) походження.
   Ви, з цим, згодні? Я – ні!


                                ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»
                                                вул. Шевченка, 2, місто Дніпро,
                                                Дніпропетровська область, 49044
                                                Соболь Тетяні Володимирівні

                                                Громадянин України, Українець:
                                           м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49055
               e-mail: svf2011@ukr.net

                                                   ЗАЯВА
                            щодо заборони використання та
                             знищення персональних даних

     Звертаюсь до Вас із заявою-вимогою про заборону використання моїх персональних даних Вашою установою (організацією, підприємством) в порядку дії положень Конституції України та Закону України «Про захист персональних даних».
     Адже, відповідно до положень Статті 8. Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії.
     Згідно з Статтею 3. Основного закону людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
     Стаття 32. Конституції передбачає, що в Україні не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
     Законом України «Про захист персональних даних» чітко визначено, що згода суб’єкта персональних даних – це, добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.
     В законі зазначено, що обробка персональних даних – це будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
     Відповідно до положень частини 5, 6, 11 статті 8 даного закону субєкт персональних даних має право пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних, пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, а також відкликати згоду на обробку персональних даних. Адже, згідно статті 11. підставами для обробки персональних даних є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, а лоширення персональних даних (стаття 14.) без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
     У відповідності з положеннями частини 3 статті 15,, закону «Про захист персональних даних» персональні дані, зібрані з порушенням вимог цього Закону, підлягають видаленню або знищенню у встановленому законодавством порядку.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», а також фундаментальними засадами Європейської Конвенції з прав людини, ЗАБОРОНЯЮ вашій установі (організації, підприємству)  збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) моїх персональних даних, без мого добровільного волевиявлення, висловленого у письмовій формі та,

                                                    Вимагаю:

1.           На виконання вимог і положень Закону України «Про захист персональних даних», у встановленому законодавством порядку, знищити мої персональні дані, зібрані чи отримані вашою установою (організацією, підприємством) з порушенням вимог чинного законодавства, а саме - без мого добровільного волевиявлення, висловленого у письмовій формі;
2.           Про вчинені дії, скласти відповідний акт та завірений належним чином оригінал документу, надіслати мені рекомендованим листом на мою вищезазначену домашню адресу.

     Зміст заяви, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com


        Дата                                                              П.І.Б.


     ГРОМАДО, БЕРЕМО НА ОЗБРОЄННЯ!

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -