- У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав: частина 3, статті 11. Закону України «Про судоустрії і статус суддів» -

понеділок, 29 січня 2018 р.

Заява стосовно «надання згоди» на обробку персональних даних

Заява стосовно надання згоди на обробку персональних даних

тел.

                З А Я В А
Я,
_______________________________________________________________, стосовно надання мною на Вашу вимогу згоди на обробку персональних даних, володіючи, користуючись і вільно розпоряджаючись своїми персональними даними як своєю немайновою власністю як суб’єкт персональних даних згідно із стт. 1, 2, 8 Закону України № 2297-VІ від 01.06.2010 «Про захист персональних даних»,
з огляду на фундаментальний принцип добровільності такої згоди,
з метою прийняття усвідомленого рішення щодо надання згоди на обробку персональних даних, прошу письмово інформувати мене про наступне:
1.   мету обробки моїх персональних даних;
2.   механізм автоматичної обробки персональних даних;
3.   точну назву володільця та розпорядника персональних даних;
4.   місцезнаходження володільця та розпорядника персональних даних;
5.   обсяг персональних даних клієнтів, що збираються та обробляються;
6.   строк зберігання даних;
7.   порядок отримання мною конкретної інформації про мої персональні дані, що зберігатимуться;
8.   порядок зміни або знищення персональних даних володільцем та розпорядником персональних даних, у разі, якщо дані оброблятимуться незаконно чи будуть недостовірними;
9.   осіб, яким можуть передаватись мої персональні дані та меж їхньої відповідальності за захист моїх персональних даних;
10.       механізми захисту персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження;
11.       правових наслідків відкликання згоди на обробку персональних даних.

Невиконання Вами вимог законодавства є порушенням Конституції України, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та законодавства України.

         З повагою,
                                                        підпис
                                                                  ПІБ

         дата

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -